Sticker

Gặp gỡ bạn bè LINE ưa thích của bạn và những nhân vật nổi tiếng khác từ khắp nơi trên thế giới!
Chọn từ vô vàn sticker LINE để thêm một chút gia vị vui vẻ vào cuộc hội thoại của bạn.

Bạn cũng có thể tìm thấy sticker động
và sticker âm thanh trên LINE STORE!

Xem thêm

alt

Theme

Trang trí ứng dụng LINE của bạn bằng các theme nhân vật đáng yêu đầy màu sắc và xem ứng dụng biến đổi ngay trước mắt bạn!

Chọn và áp dụng trực tiếp theme vào ứng dụng của bạn trên LINE STORE!

Xem thêm