Hãy đăng ký
thẻ tín dụng
tại LINE Pay

Bạn chỉ cần nhập đầy đủ thông tin thẻ tín dụng một lần duy nhất vào lần đầu tiên.

Ngay khi bạn
nhập mật khẩu
LINE Pay,
việc thanh toán
sẽ hoàn tất

LINE Pay liên kết với thẻ tín dụng toàn cầu, và cung cấp dịch vụ thanh toán thuận tiện mọi lúc mọi nơi.

LINE Pay tuân theo các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu và dành riêng cho ngành.

LINE Pay cung cấp dịch vụ an toàn và đáng tin cậy thông qua việc tuân thủ các tiêu chuẩn PCI DSS và ISO/IEC 27001.

  • PCI DSS:Payment Card Industry Data Security Standard
  • ISO/IEC 27001:International standard for information security management system