ประกาศ LINE Pay

ข่าวและประกาศจาก LINE Pay

 • การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวRabbit LINE PayNEW

  นโยบายความเป็นส่วนตัวRabbit LINE Payได้มีการปรับปรุงตามที่ปรากฏในลิงค์นี้ https://terms2.line.me/linepay_pp_pp_rabbit?lang=thตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด อธิบายถึงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม (ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่) จากผู้ใช้งานเพื่อการให้บริการ “SF Cinema” แก่ผู้ใช้งาน

  ถ้าผู้ใช้งานยังคงใช้บริการRabbit LINE Payต่อไป จะถือว่าผู้ใช้งานยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ถูกปรับปรุงแล้วข้างต้น หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ถูกปรับปรุงแล้วดังกล่าว ผู้ใช้งานสามารถเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้โดยการหยุดใช้บริการและเพิกถอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน หรือโปรดติดต่อศูนย์ช่วยเหลือลูกค้าของเราเพื่อเพิกถอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวRabbit LINE Payที่ได้มีการปรับปรุง ปรากฏในลิงค์นี้ https://terms2.line.me/linepay_pp_pp_rabbit?lang=th.


  Rabbit LINE Pay Privacy Policy is hereby amended as https://terms2.line.me/linepay_pp_pp_rabbit?lang=th. on and from December 06, 2018.Rabbit-LINE Pay describes addition personal information (location information) to be collected from users for 'SF Cinema'.

  If the user continues to use the Services, he/she will be deemed to have accepted the aforementioned amended Privacy Policy; If the user disagree with the aforementioned amendments, he/she may withdraw the consent to Privacy Policy through ceasing the use of the Services, deregistering as a user, or contacting our CS center. The user may find the amended Rabbit LINE Pay Privacy Policy at https://terms2.line.me/linepay_pp_pp_rabbit?lang=th.
 • การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วน ตัวของแรบบิท ไลน์ เพย์

  นโยยายความเป็นส่วนตัวของแรบบิท ไลน์ เพย์ ตามที่สามารถเข้าถึงได้ที่Rabbit LINE Pay Privacy Policyถูกปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยแรบบิท ไลน์ เพย์ ได้เพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่จะขอเก็บจากผู้ใช้บริการ อาทิ อาชีพ และภาพถ่ายบัตรประชาชน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำความรู้จักลูกค้า(KYC)ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย

  หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการต่อไป จะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ยอมรับการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้ใช้บริการสามารถเพิกถอนความยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ โดยการหยุดใช้บริการ, เพิกถอนการลงทะเบียน หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าได้ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงล่าสุดได้ที่Rabbit LINE Pay Privacy Policy
 • ใช้LINEในการชำระเงินได้เลย!

  ใช้LINEในการชำระเงินได้เลย!

  โปรดทดลองใช้บริการLINE Pay ง่ายและปลอดภัย

  กรุณาเลือก รายการ”อื่นๆ” ในLINE แล้วไปที่ “Pay”  * LINE Pay รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการiPhone、Android OS (ยกเว้นอุปกรณ์ใช้งานระบบปฏิบัติการAndroidบางส่วน)

  * ท่านไม่สามารถใช้บริการLINE Payได้ในบางประเทศ
 • บริษัทฯที่ให้บริการ LINE Pay ได้มีการเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขนี้มีผลกับข้อกำหนดในการให้บริการ

  โดยประกาศฉบับนี้ ข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการไลน์เพย์ (LINE Pay) นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการไลน์เพย์ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและใช้กับบริการไลน์เพย์ (“บริการไลน์เพย์”) (รวมเรียกว่า “ข้อกำหนด”) ได้รับการแก้ไข โดยนับตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ผู้ให้บริการไลน์เพย์จะเปลี่ยนจากไลน์ บิซ พลัส พีทีอี ลิมิเต็ด (“ไลน์ บิซ+”) และบริษัทในเครือ เป็น บริษัท ไลน์ บิซ พลัส จำกัด (“บริษัทฯ”) และบริษัทในเครือของบริษัทฯ ดังนั้น การอ้างอิงใดๆ ถึงคำว่าไลน์ บิซ+ ภายใต้ข้อกำหนด จะถือว่าถูกแทนที่ด้วยคำว่า “บริษัทฯ” โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 2มิถุนายนพ.ศ. 2558 เป็นต้นไป นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยังมีการแก้ไขอื่นๆ ในข้อกำหนดเช่นกัน ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการไลน์เพย์ต่อไป จะถือว่า ผู้ใช้บริการได้รับทราบและยอมรับการแก้ไขข้อกำหนดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ยอมรับการแก้ไขเช่นว่า ผู้ใช้บริการจะต้องหยุดใช้บริการไลน์เพย์ดังกล่าว และยกเลิกลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้บริการ

  LINE Pay General Terms of Service, Privacy Policy, and any relevant documents applicable to LINE Pay services (the "Services") (collectively, "Terms") are hereby amended. On and from June 2, 2015, the provider of the Services will be changed from LINE BIZ+ Pte. Ltd. ("LINE BIZ+") and its affiliates to LINE BIZ PLUS LTD. (the "Company") and the Company’s affiliates. Therefore, with effect on and from June 2, 2015, any reference to "LINE BIZ+" under the Terms shall be deemed to be replaced with the "Company". In addition, there are other amended Terms to comply with applicable laws. If a user continues using the Services, he/she will be deemed to have acknowledged and accepted the aforementioned amended Terms. However, in the event that a user disagrees with the aforementioned amendments, he/she shall immediately cease the use of the Services and deregister as a user.
 • บริษัทฯที่ให้บริการ LINE Pay ได้มีการเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขนี้มีผลกับข้อกำหนดในการให้บริการ

  โดยประกาศฉบับนี้ ข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการไลน์เพย์ (LINE Pay) (รวมเรียกว่า “ข้อกำหนด”) ได้รับการแก้ไข ตามที่ปรากฎในลิค์นี้ http://terms2.line.me/linepay_TH_TermsofUse?lang=th โดยนับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยบริษัท ไลน์ บิซ พลัส จำกัด (“ไลน์ บิซ พลัส”) จะไม่รวบรวมอีเมลของผู้ใช้บริการซึ่งเคยถือว่าเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้บริการต้องกรอกและจะไม่แจ้งประกาศไปยังอีเมลของผู้ใช้บริการอีกต่อไป นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบภายในของไลน์ บิซ พลัส หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการไลน์เพย์ต่อไป จะถือว่า ผู้ใช้บริการได้รับทราบและยอมรับการแก้ไขข้อกำหนดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ยอมรับการแก้ไขเช่นว่า ผู้ใช้บริการจะต้องหยุดใช้บริการไลน์เพย์ดังกล่าว และยกเลิกลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้บริการ LINE Pay General Terms of Service (the “Terms”) is hereby amended as http://terms2.line.me/linepay_TH_TermsofUse?lang=th . On and from October 21, 2015, LINE BIZ PLUS LTD. (“LINE BIZ PLUS”) will no longer collect the users’ e-mail as the mandatory contact information that LINE BIZ PLUS will not notify the users via e-mail therefrom. In addition, the Terms are also amended to comply with applicable law and internal policy of LINE BIZ PLUS. If a user continues to use the Services, he/she will be deemed to have accepted the aforementioned amended Terms; if a user disagrees with the aforementioned amendments, he/she shall immediately cease the use of the Services and deregister as a user.
 • การรับรอง PCI DSS (มาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน)

  LINE Pay ได้รับการรับรอง PCI DSS (มาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน) จากความพยายามปกป้องข้อมูลบัตรเครดิตและธุรกรรมของผู้ใช้ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

  [เกี่ยวกับการรับรอง PCI DSS]
  PCI DSS เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับบัตรเครดิตตามที่กำหนดโดยสภามาตรฐานความปลอดภัย PCI ที่ก่อตั้งขึ้นโดยแบรนด์ธุรกิจบริการชำระเงินระดับโลกห้าบริษัท และได้รับการยอมรับว่าเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับทุกบริษัทในอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน
  PCI DSS มีวัตถุประสงค์ 6 ข้อดังต่อไปนี้
  - สร้างและรักษาเครือข่ายความปลอดภัย
  - ปกป้องข้อมูลของเจ้าของบัตร
  - รักษาโปรแกรมจัดการตรวจสอบความเสี่ยง
  - นำมาตรการควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวดไปใช้
  - ตรวจสอบและทดสอบเครือข่ายอยู่เป็นประจำ
  - รักษานโยบายความปลอดภัยของข้อมูล

  การรับรอง PCI DSS สำหรับผู้ใช้บริการแบ่งเป็น ระดับที่ 1 หรือระดับที่ 2 ผู้ให้บริการจะได้รับการรับรอง PCI DSS ระดับที่ 1 เมื่อผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสอบเครือข่าย และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 12 ข้อ ซึ่งได้รับการประเมินอย่างละเอียดโดย QSA (ผู้ประเมินความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม)

  [LINE Pay ได้รับการรับรอง PCI DSS ระดับที่ 1]
  LINE Payได้รับการรับรองว่าปฏิบัติตาม PCI DSS ระดับที่ 1 จากการประเมินอย่างละเอียดโดย QSA ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่า LINE Pay สร้างและบังคับใช้มาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลบัตรชำระเงิน รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ภายใต้สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากแบรนด์ธุรกิจบริการชำระเงินที่มีชื่อเสียงในระดับโลก
  โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของสภามาตรฐานความปลอดภัย PCI
  https://www.pcisecuritystandards.org/index.php
 • การรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยด้านข้อมูล ISO/IEC 27001:2013

  เพื่อการจัดการและป้องกันข้อมูลผู้ใช้บริการและข้อมูลสำคัญของคุณอย่างปลอดภัย LINE Pay ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยด้านข้อมูล (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001

  ข้อมูลเกี่ยวกับ ISO/IEC 27001:2013

  ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยด้านข้อมูล ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) และคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (IEC) ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะการรับรองที่เชื่อถือได้มากที่สุดมาตรฐานหนึ่งของโลก

  ISO/IEC 27001:2013 เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง และนำมาใช้ทดแทน ISO/IEC 27001:2005 และประกอบด้วยการควบคุม 114 รายการภายใต้ 14 เรื่อง ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายความปลอดภัยด้านข้อมูล การจัดการความปลอดภัยด้านข้อมูล การควบคุมการเข้าถึง การเข้ารหัส ความปลอดภัยด้านกายภาพและด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ของ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน


  LINE Pay ได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001 แล้ว

  บริษัทของ LINE Pay ห้าแห่งต่อไปนี้ ได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001 จากการประเมินที่เข้มงวดโดย DNV GL ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการรับรองที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
  - LINE Biz+ PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์)
  - LINE BIZ PLUS Corp. (ประเทศเกาหลี)
  - LINE Pay Corporation (ประเทศญี่ปุ่น)
  - LINE BIZ+ Taiwan Limited (ประเทศไต้หวัน)
  - LINE BIZ Plus Ltd. (ประเทศไทย)

  เราจะยังคงทำงานอย่างหนักต่อไปเพื่อนำเสนอบริการ LINE Pay ที่ปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สำหรับคุณ