1คอลเครดิต: เติมเงินเฉพาะที่จำเป็น

คอลเครดิต คือเครดิตอิเล็กทรอนิคแบบเติมเงินซึ่งคุณสามารถใช้ในการโทร

โทรหาโทรศัพท์บ้านและ
โทรศัพท์มือถือได้ทั่วโลก

 • โทรหาโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือในสหรัฐอเมริกาในอัตรา
  1¢ (1 เครดิต) ต่อนาที
 • โทรหาโทรศัพท์มือถือในญี่ปุ่นในอัตรา
  14¢ (14 เครดิต) ต่อนาที

เติมเงินได้ง่ายๆ

เติมเงินคอลเครดิตของคุณได้ง่ายๆ ทางแอพ LINE เวอร์ชั่น iOS และ
Android หรือทาง LINE Web Store

 • ชุดคอลเครดิตบางชุดเท่านั้นที่สามารถซื้อได้จากแอพ LINE
 • ราคาจริงของชุดคอลเครดิตอาจผันผวนได้ ขึ้นอยู่กับระเบียบเรื่องราคาของ Apple Inc.
 • คอลเครดิตที่ซื้อจาก LINE Web Store และแอพ Android มีอายุการใช้งาน 180 วันหลังจากที่ซื้อเท่านั้น

ซื้อเครดิต LINE Out


2แผน 30 วัน: คุยมากขึ้น จ่ายน้อยลง

คุยได้นานขึ้นด้วยแผน 30 วัน

คุ้มค่ายิ่งกว่าคอลเครดิต

โทรหาโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือในประเทศจีน 60 นาทีจะเป็นราคา

ไม่ต้องทำสัญญาระยะยาว

แผน 30 วันก็คือใช้งานได้ 30 วัน ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก หลังจากที่แผนหมดอาย
คุณสามารถตรวจสอบการใช้บริการของคุณและตัดสินใจได้ว่าจะต่ออายุหรือไม่

 • แผน 30 วันสามารถใช้ได้กับภูมิภาคและประเภทของอุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจง และไม่สามารถใช้ทั่วไปได้
 • ซื้อแผน 30 วันได้ที่ LINE Web Store
 • แผน 30 วันไม่สามารถเก็บไปใช้ต่อได้เมื่อระยะเวลา 30 วันสิ้นสุดลง
 • สามารถซื้อได้เพียงหนึ่งแผน 30 วันสำหรับแต่ละภูมิภาคและการรวมอุปกรณ์ในเวลาใดก็ได้

ซื้อแผน 30 วัน


3ใช้เหรียญ LINE ของคุณ

หากคุณใช้ LINE เวอร์ชั่น Android
คุณสามารถใช้เหรียญ LINE เพื่อโทร
หรือแลกเหรียญเป็นคอลเครดิตก็ได้

 • การโทรด้วยเหรียญ LINE จะคิดเป็นยูนิตละ 2 เครดิต
 • 3 เครดิตต่อนาที x 3 นาที = 9 เครดิต
  5 เหรียญ (เทียบเท่ากับ 10 เครดิต) จะถูกหักไป
 • อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเหรียญ LINE และคอลเครดิตอาจเปลี่ยนแปลงได้

 • ลูกค้าซึ่งลงทะเบียนเฉพาะผ่าน Facebook ไม่สามารถใช้ LINE Out ได้ โปรดยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 • คุณจำเป็นต้องมีคอลเครดิตหรือแผน 30 วันเพื่อโทรหาโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือด้วย LINE Out
  • ผู้ใช้ Android สามารถใช้เหรียญ LINE ได้
  • ซื้อคอลเครดิตบน LINE Web Store แล้วรับโบนัสเครดิต! ซื้อแผน 30 วันได้ที่ LINE Web Store ด้วยเช่นกัน!