เริ่มใช้แอพ LINE วันนี้

ไม่จำเป็นต้องติดตั้งหรือตั้งค่าแอพแยกต่างหาก

 1. แตะ เพิ่มเติม >โทร

 2. แตะ โทร > ปุ่มกด

 3. ปุ่มกดจะปรากฏขึ้น

เพียงแค่ตัวเลขเดียวก็ค้นหารายชื่อติดต่อของคุณได้

 1. ใส่หมายเลขโทรศัพท์

  รายการแนะนำจะแสดงขึ้นเมื่อคุณเริ่มใส่เบอร์โทรศัพท์ที่คุณต้องการโทร

 2. เลือกหมายเลขโทรศัพท์

  เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทรไป

 3. โทรออก

  ฟังก์ชั่นตรวจสอบราคา

เรียกสายด้วยวิธีอื่น

 1. เปิดรายการผู้ติดต่อของคุณ

  แตะ โทร > ผู้ติดต่อ

 2. เลือกผู้ติดต่อ

  เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทรไป

 3. โทรออก

  แตะ LINE Outหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการโทรไป


LINE เท่านั้น

 • โทรหาเพื่อนใน LINE

  โทรโดยใช้ทั้ง LINE Out และโทรฟรี LINE Out ใช้ได้เฉพาะกับเพื่อนใน LINEซึ่งได้รับการบันทึกไว้ในรายชื่อติดต่อบนอุปกรณ์ของคุณ

 • รองรับ ID ผู้โทร

  แสดงหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณบนโทรศัพท์ของผู้รับสาย หมายเลขโทรศัพท์อาจไม่ได้ปรากฏอย่างถูกต้องในบางภูมิภาค

ต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่า

 • เมื่อใช้แอพ LINE
  ไปที่แท็บ อื่นๆ แล้วไปที่ ตั้งค่า และ ช่วยเหลือ
 • เมื่อใช้ PC หรือเบราว์เซอร์ของสมาร์ทโฟน
  ไปที่ LINE Help Center