ไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น ค่าสมัครสมาชิกรายเดือน และค่าเชื่อมต่อ

ราคาคงที่ไม่ว่าคุณจะโทรจากที่ไหน


ใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่มีอยู่ของคุณ

หมายเลขโทรศัพท์อาจปรากฏไม่ถูกต้องในบางภูมิภาค


การโทรคุณภาพสูงด้วย Codec และเครือข่ายชั้นเยี่ยม


เริ่มใช้แอพ LINE วันนี้

ดาวน์โหลด

คุณจำเป็นต้องมีคอลเครดิตหรือแผน 30 วันเพื่อโทรหาโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือวิธีการซื้อ

ลูกค้าซึ่งลงทะเบียนเฉพาะผ่าน Facebook ไม่สามารถใช้ LINE Out ได้ โปรดยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณวิธีการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ